ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

EEA GRANTS 2014-2021: Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο ``Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας``

ΗΥπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενεργώντας ως Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (“Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems”) προέβη την 10/12/2021 στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο: «Προκαθορισμένη Πράξη 4 – Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΕΕΑ Grants 2014 - 2021).

Η πράξη αυτή, συνολικού προϋπολογισμού € 744.254,00, υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων Άσυλο.

Συγκεκριμένα, η πράξη αποσκοπεί στην λειτουργική ενίσχυση της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» του Ε.Κ.Κ.Α. και στην ενσωμάτωση της εθνικής/εθνοτικής καταγωγής των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων Άσυλο στις παρεχόμενες υπηρεσίες της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κλήσεων,
  • Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας,
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας σε σχετικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Working together for an inclusive Europe

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ