ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΝΕΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Κοινές Διαδικασίες Επιστροφών & Επανένταξης» (ERRIN), συνάντηση εργασίας.

Την Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, από την Caritas International, ως πάροχος υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης με τίτλο «Κοινές Διαδικασίες Επιστροφών & Επανένταξης» (ERRIN), συνάντηση εργασίας για τη βελτίωση των μέτρων επανένταξης, που υλοποιούνται από τα Κράτη – Μέλη, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων/έργων και άλλων υποστηρικτικών ενεργειών στη διαδικασία υλοποίησης τους.
Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της συμβουλευτικής επιστροφών, η οποία θα οδηγήσει σε ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της εφαρμογής των μέτρων επανένταξης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι επιστροφών οι οποίοι υποδέχονται και συμβουλεύουν τους δικαιούχους σχετικά με τη βοήθεια επανένταξης σε είδος στη Χώρα Καταγωγής τους, εκπρόσωποι των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στην Ειδική Δράση, καθώς και εκπρόσωποι της Caritas International και, έγινε ανάπτυξη θεμάτων όπως:
Ο τρόπος προετοιμασίας και σχεδιασμού της επανένταξης των ατόμων που επιστρέφουν στη χώρα τους (σύνδεση πριν την αναχώρηση - βοήθεια μετά την άφιξη).
Ο σχεδιασμός της συνέντευξης συμβουλευτικής επιστροφών πριν την αναχώρηση
Η εκτίμηση αντίκτυπου των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών επιστροφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Παρόχους Υπηρεσιών
Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της Ειδικής Δράσης από τα συμμετέχοντα Κράτη - Μέλη

Συμμετείχαν επίσης στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού & Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Τομέας Επιστροφών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ως άμεσα εμπλεκόμενα στην υλοποίηση της Ειδικής Δράση.
Από την συμμετοχή στο ανωτέρω σεμινάριο, αναμένεται η αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας της Υπηρεσίας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της ανωτέρω Ειδικής Δράσης, καθώς και η αποτελεσματικότερη υλοποίηση Δράσεων που εμπίπτουν στον Εθνικό Στόχο «Μέτρα Επαναπατρισμού».

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ