ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Kick off meeting for Grant Coordinators - CERETAB

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο προσκλήσεων που εξέδωσε βάσει του Ετησίου Προγράμματος Εργασίας 2017 για δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, διοργάνωσε για τους συντονιστές των δράσεων, «εναρκτήρια» συνάντηση (kick-off meeting) στις Βρυξέλλες στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2019. Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προκλήσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση και συμβασιοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Υπηρεσία μας συμμετείχε στην παραπάνω εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) στο πλαίσιο υλοποίησης της ενωσιακής δράσης «Συνεργασία για την καθιέρωση αυξημένης επίγνωσης της κατάστασης - CERETAB». Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν από πλευράς ΥΔΕΑΠ: ο Αστυνόμος Α΄ (Ο) Κωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (συντονιστής της δράσης) και η Αστυνόμος Β΄ (Ο) Μαρία ΤΥΡΟΠΩΛΗ (οικονομικός υπεύθυνος της δράσης). Στο πρώτο μέρος της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της διαχείρισης δράσεων και παρουσιάστηκαν αποτελέσματα και βέλτιστες επικοινωνιακές πρακτικές. Στη συνέχεια, σε συζητήσεις που οργανώθηκαν ανά θεματική περιοχή, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση (σύνδεσμος που να παραπέμπει στην παρουσίαση) στη θεματική περιοχή «Σύνορα & Θεωρήσεις (Borders and Visa)» των γενικών στοιχείων της δράσης (στόχοι – συνέργειες – εργασίες ανά δικαιούχο)από τον κ. συντονιστή.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ