ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κick off meeting - Ειδική Δράση “Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Επιστροφές και την Επανένταξη – European Return and Re-integration Network (‘ERRIN’)``

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η επίσημη συνάντηση έναρξης (‘kick off meeting’) για την Ειδική Δράση “Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Επιστροφές και την Επανένταξη – European Return and Re-integration Network (‘ERRIN’)” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης Ένταξης.

Το ‘ERRIN’ είναι μια πρωτοβουλία που διοικείται και υλοποιείται από τα Κράτη Μέλη για τη διευκόλυνση της επιστροφής και της επανένταξης μέσω κοινών, καινοτόμων και προοδευτικών λύσεων.
Το πεδίο εφαρμογής του ‘ERRIN’ εκτίνεται από δράσεις προετοιμασίας της αναχώρησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών έως την τελική επιστροφή τους και επανένταξης τους στη Χώρα Καταγωγής. Η επιχειρησιακή ατζέντα βασίζεται σε ανάγκες που εκφράζονται από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και Ακτοφυλακής (‘Frontex’) και περιορίζονται – οριοθετούνται από τους κανονισμούς του ΤΑΜΕ.

Το ‘ERRIN’ διασφαλίζει την ορθή διαχείριση της γνώσης και διαχέει βέλτιστες πρακτικές μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και επιδιώκοντας τρεις στρατηγικούς στόχους:

1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

2. Υποστήριξη των κρατών μελών μέσω της παροχής εξατομικευμένης τεχνικής βοήθειας με βάση τις ανάγκες, καθώς και μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων/έργων επανένταξης και άλλων υποστηρικτικά στη διαδικασία επιστροφής.

3. Χρήση των υπαρχουσών και δημιουργία νέων γνώσεων στον τομέα της επιστροφής και της επανένταξης, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η δυναμική της επιστροφής, τα κίνητρα, οι πολιτικές και τα συστήματα, τα οποία και θα οδηγήσουν τελικά σε περαιτέρω βελτιώσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης και ο Τμηματάρχης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης/Τομέας Επιστροφών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπεγράφη «Συμφωνία Συνεργασίας» από τους εκπροσώπους των Κρατών – Μελών.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ