ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • Νέα/ Ανακοινώσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off Meeting) του έργου με τίτλο «PRINCE – Preparedness & Response for CBRN-E INCidEnts

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διοργάνωσε στην Αθήνα την εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου με τίτλο «PRINCE – Preparedness & Response for CBRN-E INCidEnts–(Ετοιμότητα & Ανταπόκριση για ΧΒΡΠ-Ε Περιστατικά)».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την πρόληψη, διερεύνηση, εκπαίδευση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών απειλών, καθώς και απειλών με εκρηκτικές ύλες.

Στο εν λόγω έργο η Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει το ρόλο του Συντονιστή και αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ της Ε.Ε. και των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, έχει αναλάβει την υλοποίηση ενεργειών που συνδέονται με τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την προβολή της συγχρηματοδότησής του από την Ε.Ε.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων στο έργο φορέων.

Ειδικότερα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εξής φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού: Υ.Δ.Ε.Α.Π., Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Altus (Ελλάδα), Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων Παιδικής Ηλικίας, Αστυνομία Κύπρου, Fraunhofer (Γερμανία), Πανεπιστήμιο του Ούλου (Φινλανδία), Societal Security Solutions (Φινλανδία), Inesc TEC (Πορτογαλία), Λαϊκό Νοσοκομείο, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/Λιμενική Αστυνομία (Πορτογαλία), Optimal Satellite Unipessoal LDA (Πορτογαλία) και F.I.N.T. – Future Intelligence (Κύπρος).

Τη συνάντηση προλόγισε η Διευθύντρια της Υ.Δ.Ε.Α.Π. Αστυνομικός Διευθυντής κα. Γιαννούλα Χαλβατζή.

Κατά το 1ο μέρος της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν αρχικά παρουσιάσεις των εκπροσώπων των συμμετεχόντων φορέων, παραθέτοντας πληροφορίες για τον εκάστοτε φορέα αναφορικά με το έργο, τη δομή, τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, τη συμμετοχή τους σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης και το ρόλο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εμπλοκή τους στο εν λόγω έργο.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, τα πακέτα εργασίας, η διοικητική διακυβέρνηση, καθώς και τα χρηματοοικονομικά θέματα του έργου. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα, τα ορόσημα, οι προθεσμίες, οι προκλήσεις και άλλα σχετικά θέματα των πακέτων εργασίας. Έμφαση δόθηκε σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ η συνάντηση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση για τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

Στο 2ο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Steering Committee (SC) κατά την οποία εκλέχθηκε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα του έργου και των μελών του Advisory Board και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εντός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση του έργου, καθώς και οι επόμενες ημερομηνίες συναντήσεων των μελών της κοινοπραξίας.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.isfp-prince.eu, καθώς και στην ιστοσελίδα της Υ.Δ.Ε.Α.Π. www.ydeap.gr.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ