ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

EEA GRANTS 2014-2021: Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου»

HΥπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενεργώντας ως Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (“Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems”) προέβη στην υπογραφή της Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΕΕΑ Grants 2014 - 2021).

Η πράξη αυτή, συνολικού προϋπολογισμού €5.001.750,00, υλοποιείται από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής και λειτουργικής ικανότητας της Υπηρεσίας και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και της απόφασης επί αυτών σε Α’ βαθμό.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (UDI- Norwegian Directorate of Immigration) που αποτελεί τον Εταίρο της πράξης από τις Δότριες Χώρες (Donor Project Partner).

Working together for an inclusive Europe

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ