ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απολογιστικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, διοργανώθηκε με επιτυχία το Απολογιστικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με το εν λόγω συνέδριο ολοκληρώθηκε η τελική φάση υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (Ε.Τ.Ε.Α.-Τ.Α.Σ.) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο οποίο παρέστησαν στελέχη της Υ.Δ.Ε.Α.Π., παρουσιάστηκε το αντικείμενο της δράσης από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπροσώπους Φορέων και Υπηρεσιών που κλήθηκαν στο εν λόγω Συνέδριο.

Η δράση με τίτλο: «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ε.Τ.Ε.Α.-Τ.Α.Σ. κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόκλησης για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 899.998,74 € (75% Ενωσιακή – 25% Εθνική συνεισφορά) και ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της έχει οριστεί η 15 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=110877&Ite
mid=2835&lang=

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ