ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

EEA GRANTS 2014-2021: Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης».

ΗΗ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενεργώντας ως Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (“Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems”) προέβη την 01/12/2021 στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 3 – Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΕΕΑ Grants 2014 - 2021).

Η πράξη αυτή, συνολικού προϋπολογισμού € 1.950.000,00, υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και στοχεύει στον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων αρχών, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών, σχεδίων δράσης και σχεδίων εκτάκτων αναγκών σε σχετικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, η πράξη αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση των διαφόρων πτυχών της μετανάστευσης, στη θεσμοθέτηση ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού πρώτης γραμμής καθώς και του υποστηρικτικού προσωπικού, μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης και Ασύλου,
  • Την ανάπτυξη στρατηγικών, σχεδίων δράσης και σχεδίων εκτάκτων αναγκών,
  • Την θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Ασφάλειας (Norwegian Ministry of Justice and Social SecurityNoMJ), καθώς και της Διεύθυνσης Ένταξης και Πολυπολιτισμικότητας (Directorate of Integration and DiversityIMDi) του Βασιλείου της Νορβηγίας,  που αποτελούν τους Εταίρους της Πράξης από τις Δότριες Χώρες (Donor Project Partners).

Working together for an inclusive Europe

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ