ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ως Εντεταλμένης Αρχής των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Συνημμένα Αρχεία

20/07/2021

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ