ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • AMIF

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκπαιδεύσεις - σεμινάρια

Τ ην 26 και 27-06-2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα συμβουλευτικής επιστροφών. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), σε συνεργασία με την Βελγική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Υποδοχή Αιτούντων Άσυλο (FEDASIL), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Η Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και Μέτρων Επαναπατρισμού» (AVRR), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης Ένταξης. Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης και της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία ήταν άκρως εξειδικευμένα σε θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είχε ως κύριο στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εφαρμογής του μέτρου της επιστροφής και της επανένταξης, καθώς επίσης και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και την ενημέρωση που θα παρέχονται από υπαλλήλους των προαναφερόμενων υπηρεσιών προς τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ένας επιπλέον στόχος του σεμιναρίου ήταν η βελτίωση υλοποίησης των υφιστάμενων δράσεων, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, στο πλαίσιο επίτευξης του Ειδικού Στόχου «Επαναπατρισμός».

Επισημαίνεται ότι η FEDASIL, εκπαιδεύει στελέχη υπηρεσιών των ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά εθελούσιων επιστροφών, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας. Με τη σημαντική αυτή εμπειρία και μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών από τα κράτη - μέλη, προσδοκάται η αύξηση του αριθμού τόσο των εθελούσιων επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών από την Ελλάδα στις χώρες καταγωγής τους όσο και των μέτρων επανένταξης. Η αρτιότερη και εγκυρότερη ενημέρωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, από τα στελέχη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, είναι το μέσο για την κατάκτηση των παραπάνω στόχων.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ