ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
 • ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021

(ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021)

Συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις μελέτης στο Όσλο της Νορβηγίας

Στελέχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Διαχειριστής του Προγράμματος, και εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής συμμετείχαν σε μια σειρά επιστημονικών επισκέψεων (study visits) και συναντήσεων που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 26 Φεβρουαρίου 2018 έως και 01 Μαρτίου 2018 στο Όσλο της Νορβηγίας στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (EEAGRANTS).

Οι επισκέψεις διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (Utlendingsdirektoratet, με διακριτικό τίτλο UDI), η οποία αποτελεί τον Εταίρο του Προγράμματος από τις Δότριες Χώρες(Ισλανδία, Λίχνενσταϊν και Νορβηγία), σύμφωνα με το από 31-10-2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding). Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Όσλο της Νορβηγίας, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε:

 • διμερείς συναντήσεις σεμιναριακού τύπου στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (UDI),
 • διμερείς συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας της Νορβηγίας,
 • συναντήσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής Προσφυγών για τη Μετανάστευση της Νορβηγίας (Immigration Appeals Board, με διακριτικό τίτλο UNE),
 • σύσκεψη με εκπροσώπους του γραφείου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Financial Mechanism Office, με διακριτικό τίτλο FMO),
 • συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Norwegian Refugee Council–δ.τ. NRC)και της Νορβηγικής Οργάνωσης για τους Αιτούντες Άσυλο (Norwegian Organization for Asylum Seekers – δ.τ. NOAS) και
 • επίσκεψη εργασίας στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στο Råde της Νορβηγίας.

Οι εν λόγω επισκέψεις και συναντήσεις επικεντρώθηκαν στα κάτωθι σημεία:

 • στη γνωριμία με το Νορβηγικό σύστημα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, ιδίως στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων, της στρατηγικής ανάλυσης και του σχεδιασμού,
 • στην εξέταση και ανάλυση παραμέτρων που καθορίζουν σε υψηλό βαθμό την άρτια προετοιμασία και υποβολή του Εννοιολογικού Κειμένου (Concept Note),
 • στην επισκόπηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού, του περιεχομένου και των ενδεχόμενων κινδύνων που δύναται να επηρεάσουν την υλοποίηση των δράσεων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση,
 • στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η υιοθέτηση καλών πρακτικών στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης,
 • στον καθορισμό των επόμενων ενεργειών και παραδοτέων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της φάσης προετοιμασίας του προγράμματος.

Δεδομένου ότι οι πραγματοποιθείσες συναντήσεις και επισκέψεις συνέβαλαν καθοριστικά  στην επισκόπηση και ανάλυση πολυάριθμων παραγόντων που διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στο τομέα της Μετανάστευσης και του Ασύλου, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στην πορεία της προγραμματικής περιόδου συνεργασίες και δράσεις διμερών σχέσεων (bilateral ambitions) με τους Νορβηγούς εταίρους, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς επίσης και την ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών στο πεδίο αξιοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ