ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ημερίδα Διαβούλευσης
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021
(ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021)
Πρόγραμμα του Ασύλου και της Μετανάστευσης

18 Ιανουαρίου 2018

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Διαχειριστής του Προγράμματος του Ασύλου και της Μετανάστευσης που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014 – 2021 (EEA Grants), διοργάνωσε την 18 Ιανουαρίου 2018 με επιτυχία την ημερίδα Διαβούλευσης που στόχο είχε να αφουγκραστεί τις απόψεις εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις διάφορες εκφάνσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στη Χώρα μας.
Στην Ημερίδα Διαβούλευσης είχαν προσκληθεί και τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης - κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας κος Jørn Gjelstad, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εσωτερικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η συνεργασία των κρατών της Ευρώπης είναι σημαντική και η υποστήριξη που παρέχει η Νορβηγία σε αυτό τον τομέα εκτιμάται ιδιαιτέρως από τις Ελληνικές Αρχές.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προσήλθαν εκπρόσωποι φορέων από Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, την κοινωνία των πολιτών, Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα οι οποίοι έχουν ήδη έντονη δραστηριότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα που σχετίζεται με τις μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα · από την πρώτη υποδοχή έως τη λήψη της τελικής απόφασης παροχής ασύλου και την επιστροφή. Κύριος στόχος των συζητήσεων αποτέλεσε η ολοκληρωμένη αποτύπωση της τρέχουσας εικόνας της μετανάστευσης στην Ελλάδα και ο εντοπισμός των προκλήσεων αναφορικά με τρία βασικά ζητήματα :
α) Αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου στην Ελλάδα,
β) Διασφάλιση της νομικής προστασίας και περίθαλψης για τις πιο ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων
γ) Αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών / ΜΚΟ και των ελληνικών αρχών.
Όλοι οι εκπρόσωποι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε μεικτές ομάδες εργασίας κλήθηκαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους και έπειτα από εποικοδομητική συζήτηση να προτάξουν και να παρουσιάσουν στο παρευρισκόμενο κοινό της Ημερίδας τα κυριότερα προβλήματα που εντόπισαν. Κατόπιν τούτου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξεύρεση λύσεων για τα ανωτέρω προβλήματα οι οποίες έχοντας ως πηγή χρηματοδότησης τα κονδύλια από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ 2014-2021 θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην εξασφάλιση ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και στη διασφάλιση του δικαιώματος αναζήτησης ασύλου.
Από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας – UDI- που αποτελεί εταίρο του Προγράμματος από τις Δότριες Χώρες- συμμετείχαν ενεργά με εισηγήσεις υψηλόβαθμα στελέχη και προσέφεραν με τη σειρά τους την εμπειρία της Νορβηγίας στα μεταναστευτικά ζητήματα. Πολύτιμη επίσης βοήθεια στην οργάνωση της ημερίδας παρεσχέθη και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ 2014-2021.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ