ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

P.R.INC.E.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Preparedness & Response for CBRNE INCidEnts

Ηεν λόγω δράση αναφέρεται στην ενδυνάμωση των Φορέων, άμεσα ή έμμεσα, απέναντι σε απειλές ΧΒΡΠ-Ε και έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, επ’ ωφελεία του προσωπικού των κύρια εμπλεκόμενων αρχών Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας αλλά και άλλων Φορέων της Χώρας μας.
Οι φορείς που συμμετέχουν στην δράση είναι οι παρακάτω :

Η υλοποίηση της δράσης θα προσδώσει ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα καθότι περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαιδεύσεων των πρώτων ανταποκριτών (First Responders) από τους φορείς των Χωρών που συμμετέχουν στη δράση αλλά και την πραγματοποίηση ασκήσεων, ραδιολογικής επίθεσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην Ελλάδα και χημικής επίθεσης στο Porto της Πορτογαλίας

Ακόμη περιλαμβάνει προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και συνδυάζει εκπαιδεύσεις σε αίθουσα και στο πεδίο σε προσομοιωμένες και ρεαλιστικές καταστάσεις. Η άσκηση επί του πεδίου συνδυάζει δυνατότητες οι οποίες μπορούν να προσδώσουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Προϋπολογισμός: 2.875.646,40 € (90% ενωσιακή συνεισφορά – 10% κρατική συνεισφορά – δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Διάρκεια: 36μήνες (λήξη 01-01-2022)

Νέα - Ανακοινώσεις

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ