ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)

Monitoring equipment Investigation inter-National Operations Tobacco smuggling and Anti-fraud Via Regional inter-Operable Surveys on European borders” ακρωνύμιο “M.I.N.O.T.A.V.R.O.S”

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

M.I.N.O.T.A.V.R.O.S

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “HerculeIII 2020 Technical Assistance” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) υπεβλήθη από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος /ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, σχετική Πρόταση με τίτλο “Monitoring equipment Investigation inter-National Operations Tobaccosmuggling and Anti-fraud Via Regionalinter-Operable Surveyson European borders” και ακρωνύμιο “M.I.N.O.T.A.V.R.O.S”. Συντονιστής της δράσης είναι η Υ.Δ.Ε.Α.Π.
Μέσω της υλοποίησης της εν λόγω δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης μέσω της προμήθειας εξοπλισμού παρακολούθησης, κινητού κέντρου εντολών και υλικού παρακολούθησης αέρα / εδάφους, στην προσπάθεια καταπολέμησης της απάτης και της παράνομης διακίνησης προϊόντων.
Προϋπολογισμός: 670.950,00 € (80% ενωσιακή συνεισφορά – 20% κρατική συνεισφορά – δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Διάρκεια: 18 μήνες (λήξη 30-06-2022)

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ