ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

BeSecure – FeelSecure (BSFS)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience of Piraeus» καιακρωνύμιο: «BeSecure-FeelSecure

Η δράση με τίτλο: «A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience of Piraeus» και ακρωνύμιο: «BeSecure-FeelSecure» στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας του αστικού περιβάλλοντος παρέχοντας στρατηγικές και εργαλεί ακαλώντας τους εμπλεκόμενους στην αστική ασφάλεια φορείς να προωθήσουν τη συνεργασία τους σε φυσικό και διαδικτυακό επίπεδο.

Η κοινοπραξία της εν λόγω δράσης απαρτίζεται από τους εξής φορείς:
• Δήμος Πειραιά
• Singular Logic (Ελλάδα)
• Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
• European Forum for Urban Security (Γαλλία)
• SPACE Hellas
• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υ.Δ.Ε.Α.Π. & ΕΛ.ΑΣ.)

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης και σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσίαθα έχει κεντρικό ρόλο το Τοπικό Συμβούλιο για την Πρόληψη της Εγκληματικότητας με τη συμμετοχή Φορέων όπως ο Δήμος Πειραιά, η Ελληνική Αστυνομία κ.α. με βασικό κοινό στόχο τη λήψη αποφάσεων για ενέργειες και παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Υπό την εποπτεία του Τοπικού Συμβουλίου, προβλέπεται η χωρική παρέμβαση ακολουθώντας το μοντέλο CPTED “CrimePreventionthroughEnvironmentalDesign” (Πρόληψη της Εγκληματικότητας μέσω του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) σε συνδυασμό με στρατηγικές κοινωνικής ενεργοποίησης για την ενίσχυση της συνοχής της κοινότητας.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την αξιολόγηση απειλών και την οπτικοποίηση των κινδύνων μέσω της χαρτογράφησης, η οποία θα υποβοηθά στη λήψη αποφάσεων. Επισημαίνεται ότι το έργο BSFS θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί στην πόλη του Πειραιά, μιας εκ των πολυπληθέστερων πόλεων στη χώρα μας με μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σειρά οδηγιών οι οποίες εν συνεχεία θα υιοθετηθούν και από άλλες πόλεις.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “4th URBAN INNOVATIVE ACTIONS” της Θεματικής Ενότητας “Αστική Ασφάλεια” τουΕυρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund).
Προϋπολογισμός: 4.966.425,00 € (80% ενωσιακή συνεισφορά – 20% κρατική συνεισφορά – δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)
Διάρκεια: 36μήνες (λήξη 31-08-2022)

Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.bsfs-project.eu
www.bsfs-piraeus.eu

Σελίδα Facebook του έργου εδώ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ