ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)

EX.E.C.U.T.I.V.E.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

EXtending and Empowering the Capacity of Digital Evidence Examination through the ProcUremenT of Specialized Hardware and ForensIc Software and ReleVant Trainings of PolicE personnel

ΗH εν λόγω δράση αφορά στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση των δυνατοτήτων εργαστηριακής εξέτασης κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα. Στην εν λόγω δράση κύριος δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών / Α.Ε.Α. η οποία ένεκα της φύσης της είναι η καθ΄ ύλην αρμόδια διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για διενέργεια όλων των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων σε πειστήρια εγκληματικών ενεργειών και ειδικότερα, για την εν λόγω δράση, εξέταση κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα καθώς δεδομένης της θέσης της, η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως σημαντική διαδρομή λαθρεμπόρων προς στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Προϋπολογισμός: 341.137,00 € (80% ενωσιακή συνεισφορά – 20% κρατική συνεισφορά – δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Διάρκεια: 18 μήνες (λήξη 30-06-2020)

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ