ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παροχή Υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών και Λειτουργική Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Εξωτερικά Σύνορα

Hδράση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών και Λειτουργική Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Εξωτερικά Σύνορα» αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι επιφορτισμένες με την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε υπηκόους τρίτων χωρών κατά τις διαδικασίες ταυτοποίησης.

Αποτελείται από επτά (7) υποδράσεις και συνολικά είκοσι έξι (26) υποέργα τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
α) την προμήθεια λεωφορείων για τη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών
β) την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε υπηκόους τρίτων χωρών κατά τις διαδικασίες ταυτοποίησης
γ) την επισκευή οχημάτων, προμήθεια ελαστικών, επισκευή μη στελεχομένων αεροσκαφών
δ) προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού
ε) προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού
στ) προμήθεια επιχειρησιακού εξοπλισμού για την επιτήρηση των συνόρων (φορητά συστήματα επιτήρησης, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, συσκευές ανίχνευσης πλαστότητας, συστήματα ενδοεπικοινωνίας κ.α.)
Η δράση χρηματοδοτείται από το μηχανισμό «Επείγουσας Βοήθειας» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις.

Προϋπολογισμός: €8.680.000,00 (100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πλην του Φ.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους)
Διάρκεια: 01/09/2016 – 31/05/2019

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ