ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για την διαδικασία καταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Hδράση με τίτλο «Αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για την διαδικασία καταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών» αφορά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού υποστήριξης αυτού καθώς και της παροχής υπηρεσιών για την αποτελεσματική αναβάθμισή του.
Μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας νέας υποδομής του Κέντρου Δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή «Αλλοδαποί - Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών», θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία του. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών, για την πλήρη καταγραφή δεδομένων και τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, έχοντας υπόψη την ορθή τήρηση των ευρωπαϊκών συμφωνιών.
Η δράση χρηματοδοτείται από το μηχανισμό «Επείγουσας Βοήθειας» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις.
Προϋπολογισμός: € 3.798.281,30 (100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πλην του Φ.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους)
Διάρκεια: 01/11/2016 – 31/08/2019
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ