ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου που αφορά στον «Σχεδιασμό πλαισίου αναφορών και μηχανισμού παρακολούθησης της διαχείρισης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας»

Read more