ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου που αφορά στον «Σχεδιασμό πλαισίου αναφορών και μηχανισμού παρακολούθησης της διαχείρισης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας»

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020

Read more