ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη – ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΔΕΑΠ, ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη – ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΔΕΑΠ, ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, της δημοσιονομικής ...

Read more