AMIF

(Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης)
  • ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Καλώς ήλθατε στον ιστόχωρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Το Ταμείο θεσπίστηκε με κύριο σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με βάση την εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Το Ταμείο θα πρέπει να εκφράζει την αλληλεγγύη μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση στους τομείς στους οποίους η δράση της Ένωσης έχει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, ιδίως μέσω του επιμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και του επιμερισμού αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Η Υ.Δ.Ε.Α.Π, σύμφωνα με το Π.Δ 82/2011 και την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119−δ Κ.Υ.Α, έχει αναλάβει την υλοποίηση του ειδικού στόχου της Πολιτικής Επιστροφών ως εντεταλμένη Αρχή.

Την ανωτέρω υλοποίηση έχουν αναλάβει τα Τμήματα α) Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και β) Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Στις κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης συγκαταλέγονται δραστηριότητες όπως:

-Η έκδοση Προσκλήσεων για την υποβολή αιτημάτων Χρηματοδότησης, την αξιολόγηση αυτών και επιλογή των τελικών δικαιούχων.

-Η σύνταξη συμφώνου αποδοχής όρων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1042/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την
κατάρτιση απόφασης ένταξης της δράσης.

-Η υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Υ.Δ.Ε.Α.Π. σε ειδικές, ενωσιακές δράσεις, επείγοντα μέτρα των ειδικών Κανονισμών των Ταμείων και σε ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα.

-Την οργάνωση και παρακολούθηση της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της υποβολής των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών

Στις κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης συγκαταλέγονται δραστηριότητες όπως:

-Τη μέριμνα για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων του εθνικού προγράμματος, των ειδικών, ενωσιακών δράσεων και των επειγόντων μέτρων των Ταμείων και όλων των επιπρόσθετων συμπληρωματικών των Ταμείων, ερευνητικών και μη, συγχρηματοδοτούμενων ή εθνικών δράσεων.

-Την παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, προϊόντων και υπηρεσιών και τον έλεγχο αυτών κατά πόσον οι δηλωθείσες για τα έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

-Τη διενέργεια συστηματικών διοικητικών ελέγχων και συμπληρωματικών ελέγχων μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, εφόσον απαιτείται, βάσει του άρθρου 27 του Οριζόντιου Κανονισμού και αιφνιδιαστικών ελέγχων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι όποιες δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επίπεδου αξιοπιστίας.

-Την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, σχετικά με την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων.

Συνημμένα Αρχεία

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ