Κοινοτική Δράση ELBGSUR

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Α ποστολή της Ειδικής Γραμματείας «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων», είναι:

O αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η νόμιμη μετανάστευση, η επιστροφή, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Στόχο αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Η Ειδική Γραμματεία συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Ειδική Γραμματέας ανέλαβε καθήκοντα και αρμοδιότητες τον Ιούλιο του 2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 385 – 18.07.2016).
Κάτω από την Ειδική Γραμματεία συστάθηκε η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», η οποία έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 και λειτουργεί ως Υπεύθυνη Αρχή για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Σε αυτό εδω το σημείο του κειμένου βάζουμε κάτι που θέλουμε να τονίσουμε. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus aliquet.

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων», είναι:

O αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η νόμιμη μετανάστευση, η επιστροφή, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Στόχο αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Η Ειδική Γραμματεία συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Ειδική Γραμματέας ανέλαβε καθήκοντα και αρμοδιότητες τον Ιούλιο του 2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 385 – 18.07.2016).

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας «Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων», είναι:

O αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η νόμιμη μετανάστευση, η επιστροφή, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Στόχο αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Η Ειδική Γραμματεία συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Ειδική Γραμματέας ανέλαβε καθήκοντα και αρμοδιότητες τον Ιούλιο του 2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 385 – 18.07.2016).

Κάτω από την Ειδική Γραμματεία συστάθηκε η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», η οποία έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 και λειτουργεί ως Υπεύθυνη Αρχή για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Συνημμένα Αρχεία

Πρόσκληση 016

06/12/2017

Συνημμένα Πρόσκλησης 016

06/12/2017

Συνημμένa στατιστικα

06/12/2017

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ