ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιαξών Προγραμμάτων)
  • Detecting Document FrauD and IDentity on the Fly

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας ανίχνευσης των παράνομων διελεύσεων στα σύνορα, με επίκεντρο τον εντοπισμό πλαστών και παραποιημένων εγγράφων. Στο πλαίσιο του έργου, θα διερευνηθούν και θα δοκιμαστούν νέες μέθοδοι καταπολέμησης της πλαστογραφίας. Ταυτόχρονα, θα αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της αυξανόμενης απειλής από παραποιημένες εικόνες σε γνήσια έγγραφα ταυτότητας. Το έργο D4FLYθα διερευνήσει νέες τεχνικές για την ανίχνευση απάτης εγγράφων, με τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα χρησιμοποιήσει τις τεχνικές ``ταυτοποίησης`` για την αναζήτηση γνωστών εγκληματιών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών τρομοκρατών. Τα δεδομένα, όπως οι μη παρεμβατικές πληροφορίες από τα κινητά τηλέφωνα, το ιστορικό ταξιδιών κ.α., θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω αναλύσεις κινδύνου και στατιστικές πληροφορίες. To έργο D4Fly θα επικεντρωθεί στην επικύρωση των χρηστών κατά τη φάση ανάπτυξης και τις εκτεταμένες δοκιμές στα εναέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνορα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου (https://d4fly.eu/).

The D4FLY project will augment the current capabilities and capacities of border authorities in countering emerging threats in document and identity verification (e.g., forged documents, impostor fraud, morphed faces) at manual and highly automated border control points and in the issuance process of genuine documents. The confluence of D4FLY set of tools and systems will improve the quality of verification and reduce major time sinks in the processes thus enabling real on-the-move border crossing experience for travelers. Various operational needs of endusers with different threat landscapes constitute the backbone of D4FLY development efforts.

The D4FLY solution will consist of a border control kiosk geared with enhanced enrolment, verification and detection capabilities; smartphones applications for improved performance and verification capabilities; and a non-stop on the- move system for biometric verification. The innovation will be validated against European societal values, fundamental rights, privacy, data protection and applicable legislation. Four different border control points and one document fraud expertise center will form the project's testing and demonstration ground.

Further information is provided on the official webpage of the project (https://d4fly.eu/).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ

    

© www.ydeap.gr 2017 All Rights Reserved

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης